Slægtshistorie

sidst opdateret 05-02-2011

Præsentation af  aner og efterslægt.

De væsentligste kilde er:

bullet SLÆGTSBOGEN:  "Skotøjsfabrikant Jørgen Andresen Petersen og Hustru Meta Marie Frost, deres forfædre og efterkommere", ved Christian Maibøll (1946)
 
bulletAnetavle for Familien Hansen, Stenholt, både faders og moders slægt
 
bulletSlægtsbogen "SLÆGTEN JAGD", ved Per Andersen (1996).
 
bulletOplysninger fra nulevende medlemmer af familien, som har bidraget med oplysninger og korrektioner. 

Når jeg har registreret alle tilgængelige oplysninger fra disse kilde, er det mit mål at indsamle yderligere oplysninger om efterslægten. 

Dette kan eventuelt gøres ved direkte henvendelse til nulevende kendte efterkommere, som forhåbentlig vil være villige til af give oplysninger.

Jeg er interesseret i følgende personoplysninger:

Køn: (mand/kvinde)

 

 

Født: (dato eller årstal)

Sted

 

Døbt: (dato eller årstal)

Sted

 

Død: (dato eller årstal)

Sted

 

Begravet: (dato eller årstal)

Sted

 

Konfirmeret: (dato eller årstal)

Sted

 

Alternativt navn (gift eller navneændring)

 

 

Stilling

 

 

Adresse

 

 

Ægteskab/Ægtefælle (også samlevere), Begyndelse: (dato eller årstal)

Årsag:  (gift, samlevere, venner, andet, ukendt, reg. partnerskab)

Sted

Eventuelle yderligere oplysninger om:

bulletBarndom (hvor opvokset, sted, specielle hændelser)
bulletUddannelse (hvor, hvornår, hvilke uddannelser m.v.)
bulletMilitær (hvor, hvornår, hvilke grader m.v.)
bulletArbejde (stillinger, firmaer, tidspunkter m.v.
bulletHobbyer
bulletMedlemskab af foreninger og tillidshverv
bulletØvrige spændende ting 

Links:

bullet Jytte og Pouls aner og disses efterkommere
bullet Langdel familien, efterslaegt
bullet Stenholt familien, efterslaegt
bullet Dall familien
bullet Familien Nielsen Moerkoev
bullet Nygaard familien
bullet 
bullet Poul Sten Hansens hjemmeside