Kommentarer vedr. "lukkeperioden" m.v.

Senest opdateret: 05-02-2011 21:37

Downloadfiles  -  Opdateringsoversigt  -  Kortoversigt  -  Img.filer  


Læs nedefra og op

14-5-2010: Topo Danmark. Topografisk kort til Garmin GPS. Vektorkort på DVD i Garmin BaseCamp-format. Til anendelse i PC og Garmin GPS-enheder.

Jeg har i dag modtaget og installeret ovennævnte kort på min egen computer. Det har en målestok bedre end 1-25.000 og bygger på vektordata fra Kort- og Matrikelstyrelsen skala 1-10.000.
Der medfølger licens til installation på 1 PC og 1 Garmin GPS enhed.
Det er oplyst, at vektorkortet er i Garmin BaseCamp-format, men det virker også i MapSource.

Mit første indtryk er fint. Der er mange detaljer. Ved sammenligning med mine egne tegnede posthaMaps, har jeg måske lidt flere skovstier med hist og her, men jeg tror ikke, det har den store betydning.

Ved upload til GPS (Oregon 300), lægger posthaMaps sig øverst. Så jeg vil tro, de fleste fremover vil disable posthaMaps og posthaKurver og kun bruge Topo Danmark.

Min foreløbige konklusion er, at jeg indtil videre IKKE vil tegne flere kort, idet Topo Danmark kortene giver udmærkede detaljer til GeoCahing brug.

De allerede tegnede kort vil indtil videre stadig være tilgængelige her på siderne.


1-6-2009: Jeg har nu indgået en aftale med Kort- & Matrikelstyrelsen
(J.nr.: KMS-740-00141) om,  på grundlag af analoge 4-cm kort, at digitalisere forskellige sti- og vejlinier i skove og andre naturområder for at stille disse linier (linier, områder, punkter) gratis til rådighed for geocaching med GPS via hjemmesiden www.postha.dk.
Det er så meningen , at geocachere resten af året  retter henvendelse til mig om rettelser eller tilføjelser af linier, f.eks. i form af sporfiler. KMS forudsætter at få adgang til disse feed-backs.

Det betyder, at alle tegnede kort igen kan stilles til rådighed for download i fuldt omfang.
Med denne aftale udlånes rettigheden til at digitalisere ovennævnte linier vederlagsfrit, dog kun gældende frem til 31. december 2009, hvorefter retten til at videregive materiale afledt af KMS' kort til 3. part ophører.

Jeg er derfor gået i gang med at nytegne kort, som udelukkende er tegnet på grundlag af Kort- & Matrikelstyrelsens 4 cm kort. Disse tegnes nu efter Google, som i øvrigt viser sig, at være meget mere nøjagtig at tegne efter, end både Skov- og Naturstyrelsens, og Kort- og Matrikel Styrelsens kort.
 

24-5-2009: Jeg har nu valgt at åbne siden igen. Dog uden adgang til kort udelukkende tegnet på baggrund af Kort- og Matrikel Styrelsens kortmateriale. Se de Copyright-regler, der p.t. gælder.  Link til siden, som den nu ser ud:

Se også opdateringsoversigten, som omtaler alt hvad der nytegnet og redigeret under "lukkeperioden".

5-5-2009: Med god hjælp fra Lars Lautrup-Larsen (ElwoodB) har jeg fået tilladelse til at fortsætte fra Skov og Naturstyrelsen, J.nr. SNS-4521-00405.
De regner dog med at få et nyt system op at køre med vejsystemet på styrelsen arealer til rådighed for topologisk netværk til brug for bl.a. ruteplanlægning.
Men indtil dette system er oppe at køre, så må jeg  gerne fortsætte. 

Betingelserne er dog,
at skovkortenes data fortsat er SNS's ejendom,
at SNS ikke  kan drages til ansvar for indhold eller brug af det, der vises på andre hjemmesider end styrelsens,
at det fremgår, hvornår data er kopierede, og at der oplyses om, hvor data stammer fra, via link til skovognatur.dk og om, hvorfra data stammer,
at vilkårene skal fremgå af den pågældende hjemmeside, og
at SNS kan trække tilladelsen tilbage uden varsel, hvis styrelsen finder det nødvendigt.

Alle disse betingelser vil jeg kunne opfylde,
så nu afventer jeg også en aftale med Kort- og Matrikel Styrelsen.

M.v.h.
postha

26-3-2009: Denne side er midlertidigt lukket.
Jeg er blevet gjort opmærksom på, at der kan være copyright-overtrædelser i den måde, jeg tegner kort på.
Jeg er p.t. ved at undersøge reglerne herom, og har været/er i kontakt med Kort- og Matrikelstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Se denne tråd på forum, fra pkt. #12.
Jeg beklager.

M.v.h.
postha

NB: Der er dog nye toner fra Kort- og Matrikelstyrelsen. De er p.t. i forhandlinger om produktion og salg af topokort over Danmark, som, når der foreligger en aftale, vil blive udbudt til salg på forhåbentlig samme vilkår og til forhåbentlig samme priser som i vore nabolande.  Om tidshorisonten siger man, forhåbentlig inden årets udgang. 3*forhåbentlig :-)