Download af posthaMaps

(Geocaching)

Senest opdateret: 19-03-2011 13:54

Downloadfiles  -  Opdateringsoversigt  -  Kortoversigt  -  Img.filer  

 

Indholdsfortegnelse:
Download til GPSmap gps'ere med en eksisterende installation af MapSource.
Download til GPSmap gps'ere uden installerede kort
Højdekurver
Pocket Queries, opdelt efter faste områder i regionerne
Hvordan uploades sporfiler?

Copyright
Få besked, når siden ændres
Link til kommentarerne vedr. lukning af siden
 

Download til GPSmap gps'ere med en eksisterende installation af MapSource.

Nedenstående link indeholder nogle kortfiler med kort over forskellige skovområder m.v. i Danmark.
Indtil videre er der lavet følgende kort, se oversigt.

Alle kort kan installeres med denne fil: posthaMapsSetup.exe   (se opdateringsoversigt)

Kortene installeres i  "c:\myMaps\postha". I denne mappe ligger også en installationsvejledning. Et eksempel kan ses her.


Sådan gør du, når du ønsker at opdatere nye kort og i forvejen har downloadet posthaMaps:
 

Download den nye exe-fil og kør den (dobbeltklik)
Gå ind i MapsSource, find posthaMaps (versionsnummeret kan ses med CTR-U) og gå for oven i "100 km". Se vejledningen
Marker alle de kort, du ønsker overført til din GPS, til højre med gult med "kortværktøjet", og man vil i listen over kort se dem dukke op.
Check derefter den samlede størrelse i MB/GB, for at se, om der er plads på SD-kortet (alle posthaMaps fylder p.t. (09-01-11-2011) 204 kort - 3,24 MB) og overfør derefter til GPS'en.

NB: Brug af kortene sker på eget ansvar. Det gælder såvel informationerne indeholdt i kortene og installationen af kortene på PC og GPS.

For Alle kort gælder: Hvis der er afvigelse/fejl vil jeg gerne have tilsendt en sporfil (GPX/gdb) fra jeres GPS, så kortene kan forbedres med jeres hjælp.
 

 

Download til GPSmap gps'ere uden installerede kort.

Linket indeholder nogle kortfiler med kort over forskellige skovområder m.v. i Danmark. Indtil videre er der lavet følgende kort:

Kortene kan downloades i img-format lige til at uploade til en Garmin-GPS, som kan anvende kort. Det er vigtigt, at man, hvis man vil have flere kort på sin GPS, uploader dem alle på én gang. Jeg bruger programmet Garmin IMG to GPS Uploader, se programmets hjemmeside her.

Filerne kan også åbnes og ses i programmet GPSMapEdit, se programmets hjemmeside her.

NB: Alle posthaMaps img-filer kan downloades samlet i denne zip-fil: alleimagefiler-zip
Højdekurver img-filer kan ligeledes downloades. Alle posthaKurver img-filer kan hentes her. Læg begge filer i en mappe, f.eks. "img-filer" og pak dem ud. Åben derefter
Garmin IMG to GPS Uploader-programmet og hent img-filerne ind - se ovenfor, så giver resten sig selv.

Højdekurver:

Nu er det også lykkedes at finde og bearbejde nogle højdekurver, dækkende Danmark. Kan installeres med denne fil: posthaKurverSetup.exe.  De bliver installeret på samme måde som posthaMaps, men i en anden mappe: c:\myMaps\Kurver, se vejledningen.

Og så havde jeg da glemt, at dem der ikke har MapSource måske også gerne vil have højdekurver. Alle posthaKurver img-filer kan hentes her

Copyright

I oversigten kan man se, hvilket tegnegrundlag, jeg har brugt, til de enkelte kort.

1) GOOGLE

Mit vigtigste tegnegrundlag er Google.

For brug af Google gælder følgende licensregler: "Ved din brug af Google og alle data eller oplysninger, du får adgang til via Google, accepterer du at være bundet af vores Google Servicevilkår og disse yderligere vilkår og betingelser. For individuelle brugere stilles Google, herunder lokale søgeresultater, kort og fotografiske billeder, til rådighed udelukkende til personlig og ikke-kommerciel brug."

2) SNS, © Skov- og Naturstyrelsen

Skov- og Naturstyrelsen har i mail af 5. maj 2009 givet tilladelse (J.nr. SNS-4521-00405) til fortsat at bruge deres kortdata som tegnegrundlag. Betingelserne er dog,

bulletat skovkortenes data fortsat er SNS's ejendom,
bulletat SNS ikke  kan drages til ansvar for indhold eller brug af det, der vises på andre hjemmesider end styrelsens,
bulletat det fremgår, hvornår data er kopierede, og at der oplyses om, hvor data stammer fra, via link til skovognatur.dk,
bulletat vilkårene skal fremgå af den pågældende hjemmeside (denne tekst), og
bulletat SNS kan trække tilladelsen tilbage uden varsel, hvis styrelsen finder det nødvendigt.

3) KMS, © Kort & Matrikelstyrelsen

1-6-2009: Jeg har nu indgået en aftale med Kort- & Matrikelstyrelsen om,  på grundlag af analoge 4-cm kort, at digitalisere forskellige sti- og vejlinier i skove og andre naturområder for at stille disse linier gratis til rådighed for geocaching med GPS via hjemmesiden www.postha.dk.

Det betyder, at alle tegnede kort igen kan stilles til rådighed for download i fuldt omfang. Denne aftale er dog kun gældende frem til 31. december 2009, hvorefter retten til at videregive materiale afledt af KMS' kort til 3. part ophører.

12-10-2009: Jeg har derfor nytegnet alle  kort, som udelukkende var tegnet på grundlag af Kort- og Matrikelstyrelsens 4 cm kort. Disse er nu tegnet efter Google, som i øvrigt viser sig, at være meget mere nøjagtig at tegne efter, end både Skov- og Naturstyrelsens, og Kort- og Matrikel Styrelsens kort.

Få besked, når siden ændres

Indtast din e-mail adresse, så får du besked, når jeg ændrer på indholdet af siden.

it's private   by ChangeDetection

 change log

 


NB: Brug af kortene sker på eget ansvar. Det gælder såvel informationerne indeholdt i kortene og installationen af kortene på PC og GPS.

For Alle kort gælder: Hvis der er afvigelse/fejl vil jeg gerne have tilsendt en sporfil (GPX/gdb) fra jeres GPS, så kortene kan forbedres med jeres hjælp.
Jeg har lavet en vejledning i, hvordan I kan uploade sporfiler, HER

Hvis du har  kommentarer om fejl og/eller ønsker om tilføjelser eller ønsker om andre skovområder, der kunne være interessante, vil jeg være glad for en  mail på adressen psh(a)postha.dk

 

God fornøjelse!

Poul Sten Hansen
Enebærhaven 28
4330 Hvalsø